Campagne ABU

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) lanceert vandaag een nieuwe campagne: Nederland. Steeds flexibeler. De brancheorganisatie onderstreept met deze campagne de realiteit van een steeds flexibelere arbeidsmarkt en het belang van het positieve beeld daarvan. Met in het bijzonder de rol van uitzendwerk. Flexibiliteit maakt onze economie sterk en geeft baankansen aan mensen.

De campagne Nederland. Steeds flexibeler is een vervolg op het onderzoek De toekomst van flex dat de ABU onlangs presenteerde. Daaruit blijkt dat de flexibiliteit in de arbeidsmarkt de afgelopen jaren stevig is gegroeid en dat die groei ook de komende jaren nog verder doorzet. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties straks voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%.

Strategische personeelsplanning
Steeds meer organisaties kiezen voor flexibiliteit. Om pieken op te vangen of zieken te vervangen. Om te groeien of bewust klein te blijven. Om risico’s te spreiden of om specifieke (vak)kennis in huis te halen. Vanwege de laagdrempeligheid of omdat het bedrijven ontzorgt in werving en selectie, administratieve processen en andere HR-diensten. Uitzendorganisaties nemen steeds meer de rol van strategische partner in personeelsplanning op zich en profileren zich als aanbieder van totaaloplossingen.

Kansen
Flexibiliteit geeft ook kansen aan mensen. Zo blijkt ruim een derde van de mensen die uit de WW komen weer werk te vinden via een uitzendbureau. En voor de mensen uit de bijstand ligt dat percentage op 38%. Daarnaast zal flexibel werken meer het beeld van de toekomstige arbeidsmarkt worden. ABU-directeur Jurriën Koops: “Eén vaste baan voor je hele leven is echt voorbij. Flexibel werken, van werk naar werk, zal in de toekomst heel gewoon zijn. Je ziet het nu al ontstaan. Steeds meer mensen kiezen voor een flexibel bestaan. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, moeten daar de sociale voorzieningen (o.a pensioenen) en scholingsmogelijkheden beter op aangepast worden.”

Campagne
De campagne is te horen op de radio en verschijnt in banners op diverse websites, op reclamezuilen langs de Nederlandse snelwegen en is te volgen via social media. De banners verwijzen naar een speciale campagnepagina: www.abu.nl/uitzendwerkwerkt.

Comments are closed.

Zo bereikt u ons

Johan de Wittstraat 39
3311 KG Dordrecht

Tel: 078 – 6311430                                                                                          

Mobiel: +316- 15303368

(Na kantoortijden & alleen bij calamiteiten)

E-mail: info@nestrx.nl

Social media

Facebook  Twitter  Linkedin