Nieuwe wetgeving!

Op 1 juli 2014 vinden drie belangrijke wetswijzigingen plaats. Bij de eerste 2 kan payrolling uitkomst bieden.

1. Geen proeftijd meer bij tijdelijk contract

Bij contracten van zes maanden of korter mag de werkgever per 1 juli aanstaande de medewerker geen proeftijd meer geven. Dit houdt in dat werkgevers nieuwe medewerkers niet meer eerst een maand kunnen laten proefdraaien. U kunt dit risicoondervangen door de medewerker bij aanvang op de payroll te zetten. Op deze wijze kunt u uw proeftijd zelf bepalen. Middels onze payrollservice kunt u het arbeidsrisico uitsluiten en de volledige flexibiliteit behouden – op elk moment opzegbaar – voor de duur van maximaal 78 weken.

2. Aanzegtermijn bij tijdelijke contract

Per 1 juli zullen tijdelijke contracten niet meer automatisch aflopen. Als werkgever dient u een maand voor de afloopdatum van het contract al duidelijkheid te geven over het verdere verloop van de arbeidsrelatie. Als de aanzegging niet op tijd plaatsvindt, dan kost u dit een maandsalaris. Deze aanzegtermijn en de mogelijke ‘boete’ van een extra maandsalaris kunt u eveneens voorkomen door bij aanvang de medewerker op de payroll te zetten.

3. Geen concurrentiebeding bij tijdelijke contract
Per 1 juli kan het concurrentiebeding niet meer opgenomen worden in een tijdelijk contract, mits een beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit geldt ook voor uitzendovereenkomsten. Het zwaarwegende bedrijfsbelang dient u schriftelijk te motiveren en daarbij is het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat raadzaam.

Meer weten, neemt u dan contact met ons op (078-6311430)!

Comments are closed.

Zo bereikt u ons

Johan de Wittstraat 39
3311 KG Dordrecht

Tel: 078 – 6311430                                                                                          

Mobiel: +316- 15303368

(Na kantoortijden & alleen bij calamiteiten)

E-mail: info@nestrx.nl

Social media

Facebook  Twitter  Linkedin