Onze werkwijze

Op elke aanmelding van een werkzoekende volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gelet op iemands integriteit, motivatie en vakbekwaamheid. Beschikt de kandidaat over deze kwaliteiten dan volgt een inventarisatie van het soort werk dat men wil gaan verrichten, het beschikbare aantal uren, het salaris, de mobiliteit, enzovoort.

Vervolgens gaan we voor onze kandidaten op zoek naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en komen wij in contact met u als werkgever. Soms op uw initiatief en soms op het onze!

Is uw vacature bij ons bekend dan bespreken wij met u de benodigde kwalificaties. Hierbij gaan wij niet voorbij aan de cultuur van uw organisatie. Hierdoor dragen wij er zorg voor dat de persoon zo goed mogelijk past in de functie én binnen de werkomgeving.

Voldoet de kandidaat aan het bovenstaande, dan brengen wij u en de uitzendkracht met elkaar in contact. Vooraf krijgt u de cv van de kandidaat toegestuurd. Privacygevoelige informatie over de werkzoekende laten wij hierbij vanzelfsprekend achterwege.

Mochten u en de uitzendkracht met elkaar verder willen, dan volgt tussen u en ons een gesprek over het tarief. Daarna wordt de uitzendovereenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau opgesteld.

Tenslotte volgt de opdrachtbevestiging tussen u als inlener en ons als uitzendbureau en overhandigen wij u de algemene voorwaarden.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid een overeenkomst voor werving & selectie aan te gaan. Vraag hiernaar bij onze vestiging!

Zo bereikt u ons

Johan de Wittstraat 39
3311 KG Dordrecht

Tel: 078 – 6311430                                                                                          

Mobiel: +316- 15303368

(Na kantoortijden & alleen bij calamiteiten)

E-mail: info@nestrx.nl

Social media

Facebook  Twitter  Linkedin