Privacy

Privacy Statement

NestrX is gevestigd te Dordrecht, Johan de Wittstraat 39, postcode 3311KG. NestrX handelt ook onder de naam BacktoCore.

NestrX hanteert een strikt privacybeleid en behandeld beveiligt de persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid conform de wet bescherming persoonsgegevens. NestrX draagt er zorg voor dat de gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.

Inschrijving kandidaat

Wij verzamelen gegevens op het moment dat u zich inschrijft op onze vestiging of via onze website. De gegevens die bij ons binnen komen via de inschrijvingsmodule op deze website of door inschrijving op onze vestiging, worden geregistreerd in een eigen relatiebeheersysteem, met als doel om u gericht aanbiedingen te kunnen doen en/of te bemiddelen naar arbeid en/of informatie te verstrekken over dienstverlening en/of uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar werk dan wel een opdracht. Bij inschrijving beschikt NestrX over de volgende gegevens; NAW, email adres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, door u verstrekte curriculum vitae, informatie over uw beroep en opleiding, en andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat. De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, tenzij u toestemming geeft ze langer te bewaren omdat u langer gebruik wenst te maken van onze diensten.

Werken bij NestrX/BacktoCore

Op het moment dat u voor NestrX gaat werken of heeft gewerkt, zullen uw gegevens worden gebruikt om een werknemers- of personeelsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren. De gegevens hiertoe komen ook binnen via http://nestrx.flexportal.eu/ .Naast bovenstaande gegevens (zie inschrijving) zullen ook uw nationaliteit, BSN nummer, ID bewijs, werkvergunning en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie worden vastgelegd. Zij worden bewaard in een eigen relatiebeheersysteem. Hierbij houdt NestrX zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van gegevens

NestrX kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties, certificerende instelling en andere zakelijke relaties. En in alle gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Als u gegevens wilt aanpassen of u wilt dat deze worden verwijderd, kunt u een email sturen naar info@nestrx.nl

Zo bereikt u ons

Johan de Wittstraat 39
3311 KG Dordrecht

Tel: 078 – 6311430                                                                                          

Mobiel: +316- 15303368

(Na kantoortijden & alleen bij calamiteiten)

E-mail: info@nestrx.nl

Social media

Facebook  Twitter  Linkedin